Denne uken dumpet det et nabovarsel ned i postkassen til flere beboere på Flatøy i Meland kommune. Frank Mohn vil utvide virksomheten sin på øyen, og ønsker å fylle ut sjøen med flere hundre tusen kubikkmeter masse.

Kartet som fulgte med nabovarselet, viser at massene vil strekke seg helt forbi Gudmundsholmen og sluke den.

BT har snakket med en av naboene i området, som reagerer sterkt på planene.

— De kommer til å ødelegge hele området her. Det er snakk om et gigantisk område som skal fylles igjen. Alt slammet og støvet kommer til å ødelegge hele viken, sier naboen, som ønsker å være anonym.

Han irriterer seg over at nabovarselet ble sendt ut i påskeuken.

— De prøver å få gjennom planene i stillhet. Hvis Frank Mohn får lov til dette er det helt utrolig, ikke minst med tanke på den strenge strandsoneloven vi har, sier naboen.

17 mål

Steinar Øvrebotten i Multiconsult, som har sendt ut nabovarselet på vegne av Frank Mohn, sier den planlagte utfyllingen dekker et areal på om lag 17 mål.

— Bakgrunnen for søknaden er at tomten på land er utnyttet fullt ut. Det er behov for mer plass, sier han.

Øvrebotten avviser at nabovarselet ble sendt ut i påskeuken av taktiske grunner.

— Vi ble litt forsinket. Det var helt tilfeldig, sier han.

- Trenger næringsareal

Ordfører Nils Marton Aadland i Meland kommune, sier han ikke kjenner planene i detalj.

— Jeg vet at Frank Mohn trenger mer areal, og at de har behov for å utvide. Vi trenger mer næringsareal i kommunen, og det er viktig at vi legger til rette for utvikling. Jeg er i utgangspunktet positiv til dette, sier Aadland, som likevel understreker at planen er i en tidlig fase.

— Kommuneplanen skal på høring, og alle berørte instanser skal få uttale seg. Vi ønsker at flest mulig skal engasjere seg i denne saken, sier ordføreren.

- Hvordan ser du på bekymringene hos naboene?

— Det er vanskelig å dele den bekymringen på dette stadiet, før vi har noe konkret å forholde oss til.

Administrerende direktør Magne Sangolt i Frank Mohn sier at han ikke kjenner til planene og ikke kan kommentere dem.

UTFYLLING: Dette området ønsker bedriften å fylle ut. Kartet ble sendt ut i et nabovarsel til berørte naboer denne uken.