På nesten tre og et halvt år har trafikken over Svinesund økt med rundt 20 prosent. Frem mot 2020 forventes en ytterligere trafikkøkning på 20 prosent. Med økt trafikk følger økt smugling.

Regjeringen har fått beskjed fra Tollvesenet og grensekontrollstasjonen ved Svinesund ikke er tilpasset den økte trafikken. Det fører til kø og forsinkelser.

Nå bevilger regjeringen 20 millioner ekstra til grensekontrollen.

Pengene skal gå til innføring av et bomsystem på Svinesund, samt økning i antall biloppstillingsplasser. I tillegg skal den elektroniske overvåkningen av grensestasjonene utvides for å styrke arbeidet mot smugling.

I dag er det kameraovervåkning og skiltavlesing på syv grenseoverganger. Nå skal systemet innføres på 15 til.