— Dette er jo forferdelig skremmende, men overhodet ikke overraskende. Dette beviser jo bare at det ikke har skjedd noen endringer i arbeidsinnsatsen til studentene til tross for innførte arbeidsmål og kvalitetsreform, sier tidligere studierektor ved BI, Aage Sending, til studentavisa Universitas.

I 2005 ble han nektet å undervise ved BI etter at han uttalte at halvparten av BIs studenter ikke kunne noen ting.

I studentenes levekårsundersøkelse som er utført av Statistisk sentralbyrå (SSB), kommer studentene ved BI og Markedshøyskolen dårligst ut av alle. Hele 51 prosent av disse studentene har følt seg tydelig beruset to til tre ganger eller oftere hver måned, mot kun 37 prosent av universitetsstudentene. En av fire har vært tydelig beruset minst en gang i uken, mot kun én av åtte universitetsstudenter.

43 prosent av disse studentene mottar i gjennomsnitt 17.587 kroner i året fra familien for å dekke løpende utgifter - over 4.000 kroner mer enn det universitetsstudentene får hjemmefra.

Divisjonsdirektør i Manpower Professional Finance, Ingjerd Birkelund, rekrutterer mange sisteårs masterstudenter fra BI. Hun sier hun bare har gode erfaringer med disse studentene og understreker at lesingen i seg selv ikke er en suksessfaktor.

— Hvis kandidatene får gode karakterer, har tilleggserfaring og kompetanse og har den rette holdningen til arbeidslivet, er det tilstrekkelig, sier hun og understreker at det viktigste er hva man faktisk bruker kunnskapen til.