Sammen med garantistene, DnB Nor og Nordic Guarantee, er Studentsamskipnaden i Bergen blitt enige om en avtale som sikrer at byggingen av 727 studentboliger kan fortsette uten pause.

Etter at utbyggeren, Faktor Eiendom, gikk konkurs 28. september, har byggingen på Grønneviksøren ved Store Lungegårdsvannet stått i fare for å stoppe.

Fristet ikke

Faktor Eiendom eide Faktor Industrier, fabrikken som bygger og leverer modulene til studentboligene. Det som var av penger i Faktorsystemet lå i Faktor Eiendom. Etter konkursen sto derfor også Faktor Industri i fare å bli slått konkurs, fordi selskapet ikke kunne gjøre opp for seg.

Konsekvensen ville blitt at byggingen av modulene, som fraktes til Bergen og monteres her, hadde stoppet opp inntil bostyret eventuelt hadde fått inn et nytt selskap som kunne fullføre byggingen. En forsinkelse på ubestemt tid fristet ikke.

— Vi er blitt enige om at Faktor Industrier sluttfører dette, sier administrerende direktør Egil Pedersen i Studentsamskipnaden i Bergen.

Blar opp 28 millioner

I første omgang blar DnB Nor og Nordic Guarantee, garantistene for at byggingen blir ferdig, opp 28 millioner kroner for å betale regninger og finansiere videre bygging. Holder ikke det må Studentsamskipnaden trå til med en midlertidig finansiering, ifølge Pedersen. Om og hvor mye han regner med samskipnaden må ut med vil han ikke kommentere, men presiser at det uansett er garantistene som må ta regningen til slutt.

Samskipnaden gir også avkall på noe erstatningen den skulle ha fordi utbyggingen er forsinket.

De første studentene skulle opprinnelig flytte inn på Grønneviksøren i august.

Men innflyttingen var forsinket allerede før konkursen, på grunn av problemer med å dimensjonere stålkonstruksjonene som bærer modulene. Konkursene fører bare til minimale forsinkelser, ifølge Pedersen. Nå er målet at de første kan flytte inn ved årsskiftet, og at de siste boligene er innflyttingsklare til sommeren.