Den 23-årige studenten Mark S. Jakob erkjenner seg skyldig i bedrageri etter at han i august sendte ut en falsk pressemelding for IT-selskapet Emulex. Meldingen, som varslet om dårligere resultater enn forventet og at toppsjefen i selskapet skulle avgå, ga studentens bankkonto et kraftig hopp etter at Emulex-aksjen stupte med 62 prosent.

Jakob risikerer fengselsstraff i fire år og to milliarder i bøter samt en milliard i erstatning til aksjeeiere i Emulex hvis amerikansk rett finner ham skyldig.

Jakob arbeidet tidligere i byrået Internet Wire, som mot betaling distribuerer pressemeldinger. Han visste dermed hvordan han kunne forfalske en melding og sende den ut via selskapets systemer.

I forbindelse med rettssaken har Jakob betalt tilbake nærmere 500.000 kroner i kontanter. Beløpet tilsvarer det han tjente på aksjer etter prisfallet i august. Tidligere har retten tatt beslag i nærmere fire millioner kroner fra Jakobs private konti, melder Reuters. (Origo)