ANNE MYKLEBUST ODLAND

Seks modeller av merket SonyEricsson var med i testen og ingen av disse oppfyller kravene til lav stråling, i følge den svenske rapporten «Vilka telefoner strålar minst?»

«Effektiv på jobben og tilgjengelig på fritiden, med innebygd kamera og stereo FM radio», sier Nokia om modellen 6610, men firmaet sier ikke noe modellens strålingsverdi — den er for høy, i følge svenske TCO Development.

Verstinglisten

Her er listen med modeller som ikke besto stråletesten. (Hele testen finner du på http://www.mobilmarkning.nu.)

 • LG G5300
 • LG G7000
 • Vodafone Motorola V525
 • Nokia 6230
 • Nokia 6610
 • Samsung SGH-E700
 • Samsung SGH-S300M
 • Siemens M55
 • Siemens SX1
 • SonyEricsson P800
 • SonyEricsson P900
 • SonyEricsson T610
 • SonyEricsson T630
 • SonyEricsson T68i
 • SonyEricsson Z600

... men disse er trygge

Disse telefonene har lav stråling - og anbefales:

 • LG G7 100
 • Motorola C550
 • Samsung SGH-V200
 • Panasonic EB-GD87
 • Panasonic EB-X70
 • Vodafone Sagem MYV-65
 • Vodafone Sharp GX20
 • Nokia 6600
 • Nokia 3650
 • Nec e808

Det er en underavdeling i den svenske fagorganisasjonen Tjenestemännens Centralorganisasjon, TCO Development, som står bak undersøkelsen, der 25 ulike mobilmodeller fra ti forskjellige produsenter blant annet er testet for stråleverdi.

Organisasjonen TCO Development har opparbeidet seg en unik posisjon på arbeidsmiljø for sine 1,3 millioner medlemmer, særlig når det gjelder å påvirke teknologi innen IT-sektoren. På 80-tallet var organisasjonen delaktig i innføringen av beskyttende dataskjermer. Nå har organisasjonen lansert verdens første kvalitets- og miljømerking av mobiltelefoner for å gi lavtstrålende produkter en konkurransefordel.

Vil sertifisere

Av de 25 mobiltelefonene som ble testet fikk bare seks modeller godkjent på alle punkter. Øvrige 19 modeller underkjennes av en eller flere grunner som har med tastefunksjoner å gjøre. Når det gjelder anbefalt strålingsverdi oppfylte bare ti modeller kravet om en SAR-verdi (Specific Absorption Rate) på under 0,8 watt/kilo og en TCP-verdi (Telephone Communication Power) på minst 0,30 W.

— En bra telefon har lav SAR-verdi og høy TCP-verdi. Når telefonen sender med full effekt vil da strålingsenergien som opptas i hodet være minimal. SonyEricsson z600 har for eksempel lav SAR-verdi, men når ikke opp til minstekravet på TCP, sier Mats Cederberg, teknisk sakkyndig i CTO Development.

— Flere telefoner klarer kravene uten at det innskrenker funksjonaliteten, målet vårt er å sertifisere disse. Det er et mylder av telefoner og det trengs en offisiell merking for å peke ut de beste telefonene, sier han.

Andre grenser enn EU

I svenske aviser har telebransjen stilt seg skeptisk til undersøkelsen. Blant annet kritiseres TCO for å ha for strenge krav til strålingsverdi. Produsentene Nokia og SonyEricsson følger grenseverdier som Statens Strålskyddsinstitut og WHO har kommet frem til, en SAR-verdi på 2,0 watt/kilo og ikke 0,8.

— Hvorfor har dere valgt en annen verdi enn anbefalingene som allerede finnes?

— I USA brukes en grenseverdi som er betydelig strengere enn det WHO og EU anbefaler. Der er strålingsverdien rundt 1,0 watt/kilo. Vi har lagt oss under det for å være på den sikre siden, sier Mats Cederberg.

Direktøren i TCO Development mener at organisasjonen med sin test har vist at det går an å lage bra mobiltelefoner med lav stråling, om produsentene anstrenger seg litt.

— Det er ingen urimelige krav, for av de godkjente modellene ser vi at det ikke trengs høy stråling for at telefonen skal fungere utmerket, sier Sture Nordh, direktør i TCO Development.

— Kritikerne mener en høyere SAR-verdi er ufarlig, hvorfor krever dere da så lav stråling?

— Å kreve at en skade skal være bevist innen man minimerer risikoen har ført til arbeidsmiljøkatastrofer tidligere. Slik var tilfellet med asbest, nå kan det bli slik med mobilstråling. Vi hegner om forsiktighetsprinsippet, sier Sture Nordh.

<b>STRÅLEMOBIL:</b> Sony Ericsson T610 er en av de mest solgte mobiltelefonene i Norge det siste året. Nå viser det seg at den er en av verstingene på stråling.