Internettilgang gjennom stikkontakten benytter så sterke signaler at de kan forstyrre radiokommunikasjon, viser Post— og teletilsynets (PTs) målinger. Tilsynet truer med å trekke ut pluggen for de planlagte tjenestene dersom det ikke er mulig å redusere signalnivået.

Prøveprosjektene som PT har testet avga så sterke signaler at de drastisk brøt med både norske og internasjonale bestemmelser, heter det i en pressemelding som tilsynet sendte ut fredag.

PTs konklusjon er en kalddusj for strømnett-eierne. Nettaksess i stikkontakten kan vise seg å bli en gullgruve for norske energinett-selskaper, siden deres kabler praktisk talt strekker seg inn i samtlige norske hjem og bedrifter.

Viken Energinett er blant dem som er lite glade for PTs konklusjon. Selskapet hevder uttalelsen er basert på en test av utdatert teknologi. Målingene ble gjort i forbindelse med Vikens test i 13 hjem fra juli til desember i fjor.

- Utgått på dato - PTs målinger er av teknologi som er utgått på dato. Det har ikke blitt foretatt nye tester etter fjorårets. Vi skjønner ikke hvorfor denne pressemeldingen kommer nå, sier direktør for forretningsutvikling i Viken Energinett, Vibeke Strømme, til Origo.

PT er på sin side forundret over Vikens påstander. - For oss er det ukjent at problemet med for sterke signaler er løst med nyere teknologi, sier sjef for avdeling for regelverk og tilsyn i PT, Tom Liholt, til Origo.

Viken og PT skal i løpet av de første dagene møtes for å snakke om saken.

— Hvis Viken har funnet nye tekniske løsninger regner jeg med at de redegjør for dette i møtet. PT vil ønske en tilfredsstillende teknologi velkommen, sier Liholt.

- Verst mulig tilfelle Vikens testprosjekt var et verst mulig tilfelle hvor det ble brukt sterkere signaler enn nødvendig og luftbaserte kabler, hevder Strømme. Dagens teknologi er heller ikke sammenliknbar med den som ble brukt i fjorårets test, sier hun. Hun regner med at Viken ikke vil ha noe problem med å etterkomme PTs krav.

Liholt er ikke like skråsikker.- Det er riktig at Viken brukte sterkere signaler i testen enn de ville bruke i et operativt system. Men den nødvendige signalreduksjonen vil uansett være vanskelig med dagens teknologi, sier Liholt i PT.

Fjorårets test i Oslo viste dataoverføringshastigheter opp mot 1 megabit i sekundet. Operatørene bak systemet i Tyskland, MVV og Main.net, sier at hastigheten i utgangspunktet er på 2 megabit per sekund. 10 megabit per sekund er imidlertid ikke noe fjernt mål, hevdet selskapene ifølge SiliconValley.com i februar.

Systemet er kostnadseffektivt fordi det baserer seg på et nett som allerede strekker seg inn i de fleste norske hjem. Et større pilotprosjekt blir eventuelt foretatt før Viken vurderer kommersiell drift.(Origo)