— Når vi diskuterer null parkering i sentrum, handler det om konkurranse med andre byer. Nå forsøker man å bygge ett av Norges største finanshus i Jonsvollskvartalet. Man greier det i Stavanger, man greier det i Trondheim, med helt andre parkeringskrav enn i Bergen. Det er en utfordring, uttalte byrådsleder Monica Mæland til BT 22. januar.

Tall BT har hentet frem, viser at Mæland har rett. Bergen får de strengeste parkeringsbestemmelsene i landet dersom meglingsresultatet mellom kommunen og Fylkesmannen legges til grunn. Selv Oslo, som til nå har hatt de strengeste bestemmelsene, blir liggende etter Bergen.

En brøkdel i Bergen

Et kontorbygg lik det Sparebanken Vest planlegger i Jonsvollskvartalet, kunne regnet med inntil 200 parkeringsplasser i Trondheim, i Stavanger inntil 270 og i Oslo ca. 50. I Bergen ville nye bestemmelser gi 24 plasser.

Et nytt kjøpesenter på størrelse med Galleriet i Bergen ville ikke få en eneste parkeringsplass i Bergen, men inntil 400 plasser i Trondheim, 180 i Stavanger og 40 i Oslo.

Byråd for miljø og byutvikling, Filip Rygg, håper fylkesmannen kan gi noe etter i sentrum.

— Det finnes virksomheter i sentrum der de ansatte i løpet av arbeidsdagen har behov for å komme seg ut til kunder eller på møter. Da må det parkeringsplasser til, og da snakker vi ikke om matpakkekjørerne.

Les også:

Ukjent for samferdselsministeren

— Hvordan virker slike strenge bestemmelser inn på konkurransen storbyene imellom på å trekke til seg nyetableringer?

— Det må nesten næringsaktørene svare på. Det kan stoppe opp nyetableringer, men gjerne ikke over natten.

Rygg sier han kjente til at det var forskjeller, men ikke at Bergen ville få de strengeste parkeringsbestemmelsene i landet dersom meglingsresultatet ble lagt til grunn.

— Da jeg møtte samferdselsministeren om belønningsmidlene, viste jeg henne forskjellene mellom Trondheim og Bergen. Den tror jeg kom overraskende, sier han.

Arbeiderpartiets Geir Steinar Dale, som leder partiets gruppe i komité for miljø og byutvikling, sier meglingsresultatet var til å leve med. Partiet stemte ja, blant annet fordi alternativet ville være en årelang prosess før kommuneplanen kunne godkjennes.

— Forskjellen mellom oss Stavanger og Trondheim finner du først og fremst i sentrum. Vi har andre utfordringer der, særlig når det gjelder luftforurensningen. Dessuten har vi flere store offentlige parkeringsanlegg i sentrum.

- Hva med konkurranseforholdene vis-à-vis de andre storbyene?

— Jeg vet ikke om de etableringene vi konkurrerer om er like konkurranseutsatt. Uansett må lav parkeringsdekning følges opp med gode kollektivtiltak. Det tror jeg vil bedre vår konkurransedyktighet.

Tror på enighet

Fortsatt gjenstår det å rydde vekk uenigheten med Fylkesmannen. Byråd Filip Rygg er optimistisk.

— Byrådet har vedtatt parkeringsbestemmelser som er svært strenge. Med unntak for sentrum, er våre bestemmelser og meglingsforslagets bestemmelser omtrent like. Vi har vist en betydelig vilje til å stramme inn om du sammenligner med de parkeringsnormene som ble vedtatt for fire år siden.

Parkeringsdekning i storbyene:

Type bygg Bergen Oslo Trondheim Stavanger
Kontorbygg 10.000 m² i sentrum 24  16  75 90
Kjøpesenter 10.000 m² i sentrum 0 20 200 90
Kontorbygg 10.000 m² sentrumsnært 40 20 -70 maks 100 120
Kjøpesenter 10.000 m² sentrumsnært 100 90-150 maks 200 120
Kontorbygg 10.000 m² bydelssenter 60 20 -70 Min 150  Min 100
Kjøpesenter 10.000 m² bydelssenter 160 200-500 200-400 Min 100

Har du meninger om denne saken? Bruk kommentarfeltet!