Oljeindustriens Landsforening ble torsdag morgen enig med de tre fagforbundene i årets sokkeloppgjør og unngikk streik.

De siste forhandlingene ble sluttført nesten seks timer på overtid. Oppgjøret gir de sokkelansatte innen bore— og forpleiningsbedrifter et generelt lønnstillegg på 10.000 kroner samt et etterslepstillegg på 4700 kroner.

— Det var krevende forhandlinger, men vi er tilfreds med nå å ha kommet i havn med oppgjøret, sier Jan Hodneland, forhandlingsleder i Oljeindustriens Landsforening (OLF).

Det største forbundet av de tre fagforbundene som deltok i meklingen, er Industri Energi.

— Dette er i tråd med forhandlingsresultatet Industri Energi fikk til i flyteriggoppgjøret med Norges Rederiforbund (NR), sier forbundsleder Leif Sande i Industri Energi i en kommentar.

Sande er også fornøyd med at forbundet lyktes med å løfte flere yrkesgrupper opp i lønnstabellen, inkludert renholdsoperatører med fagbrev.

— Dette var et svært viktig prinsipp for oss. Renhold, hygiene og gode boforhold er avgjørende viktig for helse, miljø og sikkerhet for alle som i lange perioder har sitt hjem og arbeid på sokkelen. Renholdsoperatørene fortjener denne faglige anerkjennelsen, sier Sande.

Både Industri Energi og SAFE valgte å akseptere tilbudet fra arbeidsgiversiden uten uravstemning, men forbundet Ledelse ønsket å la medlemmene sine stemme over forhandlingsresultatet og sender det ut til uravstemning med svarfrist 7. juli.

Sokkelavtalene omfatter om lag 6700 arbeidstakere i en rekke operatør, boring- og forpleiningsbedrifter.