Tirsdag klokken 18.20 bekrefter jourhavende jurist i Hordaland politidistrikt, Inger-Lise Høyland, at bystyrepolitiker Jan Sverre Stray ble løslatt fra varetekt tirsdag.

— Jeg har tidligere sagt at saken er en tynn suppe, og det står jeg ved, sier Strays advokat, John Christian Elden.

Ifølge Elden ble hans klient lettet da han fikk vite hva saken konkret gikk ut på, ved å lese lagmannsrettens kjennelse.

— Det var ikke vanskelig for ham å forklare hvorfor han mener mistanken ikke hadde noe for seg.

Kunne holdt ham en uke til

Det var BA som skrev om løslatelsen først. Ifølge advokat Elden skjedde det umiddelbart etter avhør tirsdag.

— Det er svært ryddig av politiet, sier han.

Man kan ikke lese annet ut av løslatelsen enn at grunnlaget for et såkraftig tvangsmiddel som varetekt ikke lenger er til stede

Korrupsjonsjeger Helge Kvamme

Det er politiet selv som har valgt å slippe Stray. Etter lagmannsrettens kjennelse kunne de holdt ham til 5. november.

— Politiet har etter en helhetsvurdering valgt å slippe Stray nå, sier leder ved økonomiavsnittet i Hordaland, Frode Karlsen.

Han ønsker ikke å gå nærmere inn på grunnlaget for løslatelsen.

Håper på snarlig henleggelse

Ifølge advokat Elden har Stray forklart seg fullt ut til politiet om hvorfor han ikke har hatt noe med korrupsjon å gjøre, og er som følge av det løslatt.

— Vi har sendt inn dokumentasjon som belyser saken, og håper nå på en snarlig avklaring fra statsadvokaten i form av henleggelse, skriver Elden i en tekstmelding til BT. - Advokat Elden ser ut til å innkassere en seier etter løslatelsen, har du noen kommentar til det?

— For oss er det ikke noe poeng å holde folk i varetekt lenger enn nødvendig, sier Frode Karlsen ved økoavsnittet.

BT har forsøkt å komme i kontakt med påtaleansvarlig for politiet, Liv Mette Karlsen, uten hell. Hun skal være på ferie.

- Ny informasjon

Stray og to forretningsmenn ble varetektsfengslet og siktet for grov korrupsjon onsdag for snart tre uker siden.

De to forretningsmennene ble løslatt tidligere, og Stray var altså opprinnelig varetektsfengslet i ytterligere en uke.

Til BA sier Elden at det kom frem nye opplysninger i saken etter at lagmannsretten overprøvde politiets hemmelighold.

— Stray fikk også vite hva han faktisk er anklaget for. Da er det lettere å ta til motmæle, sier Elden til BA.

Forkastet anke

For en uke siden forkastet lagmannsretten anken fra den korrupsjonsanklagede bystyrepolitikeren.

Lagmannsretten ga tingretten medhold i at det var skjellig grunn til å mistenke Stray for korrupsjon.

Lagmannsretten mener dermed Stray, mest sannsynlig, har «krevd en fordel som samlet må betegnes som utilbørlig i lovens forstand.» Retten oppsummerer sitt syn:

«Han har mot avtale om betaling - som han holdt skjult - brukt sitt nettverk som bystyremedlem for å bistå de medsiktede med å få til en endret reguleringsmessig utnyttelse av de medsiktedes eiendom, en utnyttelse som hadde et stort verdipotensiale.»

- Sjelden sak

Løslatelsentrenger ikke bety at politiets sak mot Stray er svekket.

— Men det er viktig å legge til, da dette synes å være glemt i noenkarakteristikker av saken, at etterforskningens formål er å søke å klarleggebåde det som taler mot siktede og det som taler til fordel for vedkommende.

Dette er en sak som kommer til å koke bort

Forsvareren til medsiktet forretningsmann

Det sier korrupsjonsjeger Helge Kvamme, partnerog leder ved granskningsavdelingen til advokatfirmaet Selmer.

Han peker på at saken, hvor en politiker er anklaget for grov korrupsjon, ersjelden i Norgeog det har nok også bidratt til den betydelige oppmerksomheten saken har fått.

- Ikke spesielt omfattende

Videre påpeker Kvamme at det har vært brukt tvangsmidler i et omfang som krever at påtalemyndigheten fortløpende vurderer behovet.

— Sliksett går det ikke an å lese annet ut av løslatelsen enn at grunnlaget for et såkraftig tvangsmiddel som varetekt ikke lenger er til stede.

Kvamme sier saken er spesiell, men synes ut frasakens beskrivelse i media å ikke være spesielt omfattende i forhold til etterforskningsoppgaver. Kvamme legger tilat han uttaler seg på generelt grunnlag og basert på medieomtalen.

— Jeg vil tro at de viktigste etterforskningsmessige steg er gjennomført ogat de involverte har gitt sine forklaringer. Så har nok forsvarer også fått frem sine anførsler, sier Kvamme.

Forretningsmennene fortsatt siktet

Siktelsen mot de to forretningsmennene som ble fengslet sammen med Stray opprettholdes, selv om de to er løslatt.

Svein Aage Valen, som forsvarer en av de to siktede forretningsmennene i saken, sier til BA at han ikke tror løslatelsen av Stray vil ha noen innvirkning på saken til hans klient.

Saken er fremstilt av politiet som noe helt annet enn det den er

— Dette er en sak som kommer til å koke bort. Den er dramatisert og blåst opp utover alle fornuftige proporsjoner. Saken er fremstilt av politiet som noe helt annet enn det den er, sier han til BA.

Forsvareren til den andre forretningsmannen, advokat Einar Drægebø, har ingen kommentar til at Stray nå er løslatt.