Kjennelsen innebærer at Stray fortsatt er mistenkt for grov korrupsjon — og må sitte i varetekt til 5. november, i tråd med avgjørelsen fra tingretten.

Han må sitte på brev- og besøksforbud hele perioden, men er ferdig med fullstendig isolasjon i dag.

— Vi er fornøyd med at lagmannsretten er enig med oss i at det foreligger skjellig grunn til mistanke for korrupsjon, og at det fortsatt er fare for at siktede kan ødelegge bevis i denne fasen av etterforskningen. Helt konkret for oss handler det om at det er fare for at han kan påvirke de medsiktedes forklaringer, eventuelt også vitner i saken, sier Liv Mette Karslen, politiinspektør og påtaleansvarlig for hele korrupsjonssaken.

- Lagmannsrettens arbeid med ankebehandlingen startet mandag morgen. Hvorfor tror du det tok så vidt lang tid for lagmannsretten å avgjøre anken?

— Det er viktig at både vi på påtalesiden og forsvarer får anledning til å imøtegå hverandres argumentasjon. Da kan det fort ta litt tid. Jeg synes det er en kort, konkret og god kjennelse, ikke overraskende når de støtter vårt syn, sier Karlsen.

- Ny situasjon

I kjennelsen fra lagmannsretten heter det blant annet: « Det er oppstått en ny situasjon i etterforskningen ved at de to medsiktede er løslatt. De siktedes forklaringer spriker på vesentlige punkter, og det foreligger en konkret og reell fare om samordning av forklaringer dersom siktede løslates nå. Det er en nærliggende og reell fare for at siktede vil benytte seg av denne muligheten til å forspille bevis. »

I begrunnelsen for skjellig grunn til mistanke, viser lagmannsretten særlig til forklaringen fra en annen av de siktede, en forretningsmann, og forklaringen fra varaordfører i Bergen, Tor Woldseth.

Retten viser dessuten til fakturaer i saken og betalingen av 100.000 kroner til Creacon, som er driftsselskapet bak Vennebyen. Stray er investor i selskapet, og også svigerfar til grunderen av Vennebyen (se fakta).

Woldseth har tidligere stått frem i BT som den som varslet om den mulige korrupsjonssaken. En av de siktede forretningsmennene skal i en opphetet diskusjon med ham ha fortalt at han betalte penger til en politiker.

«Jeg har betalt en politiker 100.000 kroner»

«Jeg har betalt en politiker 100.000 kroner for å få orden på dette», skal forretningsmannen i 60-årene ha sagt på slutten av en diskusjon med Woldseth. Som BT tildligere har skrevet, skal uttalelsen være sentral i den pågående politietterforskningen.

Krangelen skal ha handlet om forretningsmannens tomt, som han slet med å få kommunen med seg til å omregulere. En slik omregulering ville nemlig gjøre tomten hans mye mer verdifull.

Retten: - Betaling for arbeid

Retten mener at de 100.000 kronene mest sannsynlig var betaling til Stray for «arbeidet siktede hadde gjort for XXX med å få til en reguleringsprosess i kommunen.»

Lagmannsretten mener dermed Stray, mest sannsynlig, har «krevd en fordel som samlet må betegnes som utilbørlig i lovens forstand.» Retten oppsummerer sitt syn:

«Han har mot avtale om betaling - som han holdt skjult - brukt sitt nettverk som bystyremedlem for å bistå de medsiktede med å få til en endret reguleringsmessig utnyttelse av de medsiktedes eiendom, en utnyttelse som hadde et stort verdipotensiale.»

Stray: - Ikke mottat utilbørlig fordel

Stray på sin side mener han ikke har mottatt noen fordel som er utilbørlig i anledning sitt verv «som er egnet til å oppfattes som korrupsjon». Høyrepolitikeren fremholder at han ikke har vært i noen beslutningsprosess i kommunen i forbindelse med bistand han har gitt i saken og møter han har satt opp. I forbindelse med anken anførte Stray og hans forsvarer John Christian Elden:

— Det er ikke straffbart i sitt sivile yrke å ha kontakt med kommunen selv om man har ombud eller verv i kommunen, og heller ikke arbeide opp mot kommunen i enkeltsaker på vegne av seg selv eller andre. Man må imidlertid ikke utnytte sitt tillitsverv til å påvirke beslutningstakere, men det er ikke en aktuell situasjon her.

Lagmannsretten viser også til at ingen vitner i kommunen «var kjent med at siktede fikk betaling for den bistanden» han ga den ene ene forretningsmannen, som er i 60-årene, «for den bistanden han ga XXX i forbindelse med møter med sentrale politikere i kommunen.»

Retten: - Holdt betaling skjult

— Lagmannsretten legger derfor til grunn at siktede holdt dette skjult, heter det i den fem sider lange kjennelsen fra Gulating lagmannsrett.

bt.no kommer tilbake med mer.