IT-sektoren har hatt det tøft det siste året. "Boblen" har sprukket, børskursene er falt, ansatte er blitt sparket, og bedrifter er gått konkurs. Dette har også påvirket jobbmarkedet.Som følge av oppsigelsene, er det flere erfarne konsulenter som søker nye jobber. Dette gjør det vanskeligere for nyutdannede å få ansettelse. Forsiktige bedrifter — Vi opplever at bedriftene er blitt mer forsiktige og prisbevisste, sier key account manager Astrid Opdahl i Computer People til NTB. Selskapet leier ut IT-konsulenter til bedrifter, og merker en helt klar tilstramming i markedet.- For ett til to år siden fikk en dataingeniør nesten jobb på dagen. Nå går bedriftene gjennom lengre og mer tradisjonelle rekrutteringsprosesser, sier Opdahl.Hun påpeker at bedriftene er blitt mer kresne, bruker tid på å finne riktig person, og "tar mindre sjanser" enn tidligere.Økningen i søkermassen skyldes i hovedsak at flere IT-konsulenter i faste stillinger ønsker å skifte arbeidsgiver, og permitteringer og nedleggelser i bransjen. Endret etterspørsel Trenden i IT-jobbmarkedet er færre utlyste stillinger og noe større søkermasse. Markedsdirektør Erlend Willumsen i StepStone forteller at de har hatt en økning i antall jobbsøkende på 7 til 8 prosent, mens antallet stillingsannonser har gått ned.- Rekrutteringsbehovet er synkende. I januar i år hadde vi rundt 500 IT-annonser, mens vi i mai bare hadde 290, sier Willumsen.For et par år tilbake var det stor etterspørsel og viktig å få inn arbeidskraft. Da næringen gikk på en smell, falt antall oppdrag for bedriftene, mens de satt igjen med masse arbeidskraft. Mange ble permittert, og dette var en situasjon som næringen ikke ønsker igjen. Derfor er bedriftene blitt meget forsiktige med hvem som ansettes og utfra hvilket behov. Tøft for nyutdannede Rikard Bø (22) er nyutdannet it-kandidat fra Den Polytekniske Høgskolen. Han har nettopp fullført sitt toårige studium og søker nå flere jobber.- Det er vanskeligere å få jobb enn det jeg hadde forestilt meg. Markedet er presset, og det er tøft for nyutdannede, sier han.Prognoser tilsier at det vil være 40.000 ubesatte IT-stillinger i Norge ved utgangen av 2004.Astrid Opdahl sier at i dagens marked opplever bedriftene at det er flere tilgjengelige IT-folk enn tidligere, samtidig som det er mange udekkede oppdrag.- Det etterspørres spisskompetanse og personell med lang erfaring. Dette går på bekostning av de nyutdannede, sier Astrid Opdahl.En amerikansk undersøkelse foretatt av Nua Internet Surveys, viser at etterspørselen etter IT-folk i USA har sunket med vel 44 prosent fra i fjor.