Den som blir hardest rammet av regjeringens nye forslag til pressestøtte er den kristne riksavisen Dagen.

— Fordi vi har hovedkontor i Bergen vil vi motta 4,1 millioner kroner mindre i pressestøtte enn om vi hadde hatt hovedkontor i Oslo. Med dette forslag tvinger regjeringen oss til å flytte østover, sier redaktør Vebjørn Selbekk.

Bilde av Arthur Berg på veggen forteller om de dype tradisjonene i avisen. Den profilerte Israel-vennen og abortmotstanderen satt i redaktørstolen i over 30 år, inntil han gikk av som pensjonist i 1985. På fasadeveggen utenfor står det skrevet Dagen 1919. Tallet peker på året avisen ble etablert i Bergen.

— Dagen har sterke røtter på Vestlandet. Her ønsker vi å bli, sier administrerende direktør Geir Morten Nilsen.

Oslo-tillegg

I regjeringens høringsforslag foreslår de å avvikle dagens tilskudd til «riksspredte meningsbærende aviser» og erstatte den med en ny tilskuddssats for «aviser med Oslo som utgiversted». Departementet begrunner nyorienteringen med at riksaviser i dag stort sett ligger i hovedstaden.

Det er tilfelle for pressestøtteavisene Vårt Land, Dagsavisen, Klassekampen og Nationen. Eneste unntak er Dagen i Bergen. Blir den nye forskriften vedtatt vil aviser med hovedkontor i hovedstaden få 35 prosent mer i statlig produksjonsstøtte enn aviser i de andre storbyene.

For Dagen er konsekvensene dramatiske. I sitt høringsbrev legger de frem et regnestykke som viser at de vil motta 11,8 millioner kroner i årlig pressestøtte med den nye forskriften. Flytter de derimot til Oslo, øker tilskuddet til 15,9 millioner kroner.

Statssekretær Mina Gerhardsen har ingen problemer med å forsvare det nye forslaget.

— Det er et annet utgiftsnivå i Oslo. Lønningene, utleiekostnadene og distribusjonsavgiftene er høyere. Konkurransesituasjonen er også en helt annen.

- Er portoen dyrere i Oslo enn i Bergen?

— Nei, men Oslo-avisene distribueres over hele landet.

Konkurranse

Dagen sendes i dag ut til abonnenter i 371 kommuner. Dagsavisen som mottar mest i pressestøtte, har til sammenlikning bare abonnenter i 252 kommuner. Hele 69 prosent av Dagsavisens abonnenter har tilhold i Oslo, Asker og Bærum.

Statssekretær Mina Gerhardsen synes ikke informasjonen er relevant.

— Det er summen av mange faktorer som gjør at det er dyrere å drive i Oslo, sier hun.

På Dagens hovedkontor på Danmarks plass stiller en seg uforstående til Gerhardsens argumentasjon. Spesielt reageres det på at regjeringen mener konkurransesituasjonen er vanskeligere i Oslo.

— Vi har en konkurrent. Den heter Vårt Land. Hvis de skal operere med en støttesats som er 35 prosent høyere enn vår, så er det et klart handikap for oss. Dette er bare tull, freser Selbekk.

Administrerende direktør Geir Morten Nilsen er heller ikke nådig.

— Vi har åpenbart større utgifter enn mange andre på distribusjon. Kanskje har andre noe større lønnsutgifter enn oss, men det kan ikke være mye, sier Nilsen.

Tall fra Norsk Journalistlag viser at lønnsnivået i Nationen, Dagsavisen og Vårt Land var høyere enn Dagen i 2011, mens Oslo-baserte Klassekampen havner helt nederst. Ingen av avisene kan betraktes som lønnsledende. De fem riksavisene plasser seg mellom plass 81 og 132 blant landets lønnsledende aviser.

— Jeg kan ikke gå inn på enkelttall, sier Mina Gerhardsen om lønnsstatistikken.

— Men jeg tror nok Oslo er i en helt annen liga når vi kommer til utgiftsnivået.

I møte med regjeringen

Dagens ledere møter i dag den politiske ledelse i Kulturdepartementet for å diskutere den nye forskriften. Der vil de tegne et dystert bilde av situasjonen.

— Vi kan ikke se på at vi mister fire millioner i statsstøtte hvert år. Har vi ikke råd til å opprettholde driften i Bergen, må vi flytte, sier Geir Morten Nilsen.

Vebjørn Selbekk forstår ikke hvordan regjeringen tenker.

— Vi er den eneste riksavisen igjen som ikke holder til i Oslo. Det burde vært verdsatt, ikke straffet. Det kan ikke være heldig at alle avisene klumper seg sammen i hovedstaden.

Hva mener du om ordningen? Si din mening under!