Kontrollkomiteen vedtok tirsdag å «åpne sak», som det heter på stortingsspråket. SVs Øystein Djupedal ble valgt til saksordfører og skal på møtet neste tirsdag legge fram forslag om hvem som skal kalles inn og hvilke spørsmål komiteen skal grave dypere i.

**Les også:

Brustad skylder på Aker**

Statlig eierskap – Vi er ikke fornøyd med forvaltningen av det statlige eierskapet i Aker fra 2007 og fram til i dag, sier komitéleder Lodve Solholm (Frp) til NTB. Kritikken retter han på vegne av Frp og Høyre.

Alle partiene i komiteen står bak vedtaket om å åpne sak, men de har ulike innfallsvinkler til høringen.

Komiteen fikk mandag et 15 sider langt svar fra Brustad, en redegjørelse som ifølge Solholm i all hovedsak bekrefter Kjell Inge Røkkes versjon av statens rolle som mindretallseier i Aker Solutions, tidligere Aker Kværner.

Aker har bedt en ekstern bank gjøre en verdivurdering av aksjene i de fem selskapene som Aker solgte til Aker Solutions, transaksjonen som utløste de siste ukenes strid. Denne rapporten vil først foreligge i slutten av mai.

Ikke relevant – Vi behøver ikke vente på dette. Verdien av aksjene er på en måte saken uvedkommende. Vi skal se på håndteringen av statens eierskap, ikke om prisen på de fem selskapene er riktig, sier Solholm.

Næringsministeren har også tilbudt seg å holde en muntlig redegjørelse i Stortinget.

– Det må hun gjerne gjøre. Dette er noe hun selv har foreslått overfor presidentskapet og har ingenting med komiteens behandling å gjøre, sier Solholm. Han regner med at innstillingen fra komiteen vil foreligge i slutten av mai.

STÅR FAST: Sylvia Brustad holder fast ved at at de omstridte Aker-transaksjonene i sin helhet må opp til generalforsamling i Aker Solutions.
Lise Åserud/Scanpix (Arkivfoto)