Det er snakk om to kontrakter for levering av rørsystemer. Jobbene gjelder rørutrustning på to fartøyer av Vik Sandvik-konstruksjon som begge bygges i Sunnhordland, altså bortimot 100-prosent Sunnhordland-prosjekter.

Det ene oppdraget kommer fra Eidsvik Skipsbyggeri AS og det andre fra Hellesøy Verft AS. Leveransen til skipet som bygges ved Eidsvik skal være fullført innen november i år og jobben som gjøres for Hellesøy skal være unnagjort i oktober 2010.

For Hellesøy Verft AS er dette det tredje fartøyet Bergen Group Skarveland har hatt utrustning på.

–Vi er svært tilfreds med at kundene etterspør og velger oss som samarbeidspartner på slike avanserte rørsystemer, sier Sebjørn Madsen, direktør for Bergen Groups teknologidivisjon der Bergen Group Skarveland inngår. B

Bedriften er en leverandør av komplette rørsystemer for skip og offshorekonstruksjoner. I tillegg til å utgjør en del av Bergen Groups verdikjede innen skipsbygging og offshore, har selskapet en betydelig portefølje av egne kunder.