Funnet er gjort i to lisenser i Fullaprospektet, 10 kilometer nordøst for Friggfeltet. Fulla ligger mellom Heimdalfeltet og Osebergfeltet.

Funnet ble gjort tidligere i år under boring av en avgrensningsbrønn. Resultatene fra denne boringen gjør at anslaget for utvinnbare volumer i Fulla oppjusteres fra mellom 6 og 19 millioner fat oljeekvivalenter med gass og kondensat, til mellom 60 og 105 millioner fat oljeekvivalenter.

Direktør for reserver og områdeutvikling Odd Ragnar Heum i Det norske oljeselskap er fornøyd med funnet, og mener det bekrefter det kommersielle potensialet i Fulla. Det samme uttaler Tom Dreyer, StatoilHydros leder for leting i feltnære områder i Nordsjøen.

– Gassreserver av den størrelsesorden er av kommersiell interesse innen feltnære leteområder, og funnet kan bidra til å opprettholde drift av installasjoner i Frigg— og Heimdalområdet, sier Dreyer.

StatoilHydro er operatør av de to lisensene og har 50 prosent av dem. Svenska Petroleum eier 25 prosent, Det norske eier 15 prosent og Dana Petroleum Norway 10 prosent.