Cermaq har i dag kjøpt seg ytterligere opp i Marine Farms.

Ved å legge 177 millioner kroner på bordet har Cermaq økt sin eierandel i datterselskapet Marine Farms fra 16,2 prosent til 42,6 prosent.

Cermaq planlegger å fremme et pliktig bud til samtlige aksjonærer i Marine Farms.