Forskjellene i inntekt mellom bydelene i Bergen er slående lik vinner— og taperlisten i byens boligmarked.

  • Innbyggerne i den rikeste bydelen, Ytrebygda, hadde i fjor en gjennomsnittlig skattbar inntekt på 292.000 kroner. Det var 36 prosent mer enn i den fattigste bydelen, Årstad.
  • Nedgangen i boligprisene det siste halvannet året er minst i Ytrebygda og Fana, de to rikeste bydelene.
  • Fallet er størst i nettopp fattige Årstad. Deretter følger Bergenhus, hvor inntektene ligger omtrent på snittet.Gjør utjevning vanskeligere

Forskjellene er et problem om man ønsker en økonomisk og sosial utjevning, ifølge Roy A. Nielsen, som er levekårsforsker i forskningsstiftelsen Fafo.

— Det er et uttalt politisk mål å få til en utjevning, men å oppnå dette blir vanskeligere når de mest ressurssvake får en relativt sett mindre formue, sier Nielsen.

Han sier også at forskjellene gjør det vanskeligere å flytte mellom bydelene. Dermed vil prisfallet slik det arter seg bidra til å fryse sosiale strukturer og bosettingsmønstre i Bergen, ifølge Nielsen.

De klart rikeste bergenserne bor ikke overraskende i de to sørligste bydelene, Ytrebygda og Fana. Amanuensis Michael B. Hageberg ved Norges Handelshøyskole sier Fana er Bergens svar på Bærum.

Rikdom i et dalsøkk

— Fana høres bra ut selv om du bor i et dalsøkk uten sol. Bydelen har ikke det negative omdømmet i befolkningen som mange andre bydeler sliter med, sier Hageberg, som er ekspert på bygeografi og selv bosatt på Nattland i Årstad.

— I gode områder vil prisene holde seg bedre siden de som skal kjøpe uansett er folk med god råd, sier han.

Hageberg sier at Bergen likevel er spesiell siden byen ikke har de tradisjonelle øst-vest-forskjellene som i Oslo. De mindre attraktive strøkene finner man isteden som lommer.

— Inntektsforskjellene mellom bydelene kommer mye av at de to rike bydelene ikke har noen store grupper som trekker ned snittet. Alle tjener middels eller mer, sier Hageberg.

— I Årstad, derimot, er det helt klart store grupper som trekker voldsomt ned, sier han.

Skrekken i Vadmyra

Michael B. Hageberg påpeker at forskjellene internt i en bydel som Årstad er store. Boligprisene svinger for eksempel mye mellom Landåssiden og Løbergsiden.

Boligene på skyggesiden er de minst attraktive, og dermed også utsatt for prisfall når markedet blir mer selektivt. Dermed vil prisfallet på boliger ramme skjevt.

— De som allerede er i en vanskelig situasjon vil bli mest påvirket, sier Hageberg.

Det kan ta lang tid å endre inntrykket når et strøk først får et stempel som dårlig. Michael B. Hageberg trekker frem Vadmyra som skrekkeksempel: Bydelen var lenge i en nærmest katastrofal sosial situasjon.

— En av grunnene var at kommunen fylte opp bydelen med sosialt klientell, og alle ressursfamilier kom seg bort så fort de kunne. Det ble en negativ spiral, sier Hageberg.

— Dette endret seg blant annet ved at Stor-Bergen oppgraderte Vestkanten fra å være halvveis slum til å bli noe skikkelig bra.

- Ingen enkle svar

Bergen har en stor jobb å gjøre for å utjevne forskjellene mellom bydelene, konstaterer byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen (KrF). Hun peker på følgende tiltak for å motvirke økende forskjeller mellom bydelene:

  • Tilføre attraksjoner i form av gode skoler, lekeplasser, idrettsanlegg, kulturhus og lignende
  • Spre kommunale utleieboliger og hospits blant bydelene, og unngå konsentrasjoner av boliger som ofte bringer med seg sosiale problemer.
  • Forskjeller er noe alle byer sliter med, og det er ingen enkle svar her. Men vi er veldig obs på signalene som kommer om levekårene i de ulike bydelene, sier Iversen.

Faller prisene i ditt strøk? Diskuter saken her.

BERGENS TIDENDE