Bank of Cyprus bekreftet lørdag de nye vilkårene for bankens storsparere. Til å begynne med vil storkundene få 37,5 prosent av innskudd over 100.000 euro — om lag 750.000 kroner - omgjort til aksjer i banken.

I tillegg vil ytterligere 22,5 prosent av innskuddene unntas rente og bli holdt igjen inntil myndighetene på Kypros vet om de klarer å innfri vilkårene for redningspakken fra EU og Det internasjonale pengefondet (IMF).

Kypros fikk en redningspakke for en knapp uke siden av eurosonens medlemsland, Den europeiske sentralbanken (ESB) samt Det internasjonale pengefondet (IMF). Bidraget på rundt 10 milliarder euro (ca. 75 milliarder kroner) fra utlandet krever at også Kypros selv stiller opp for å bidra til redningspakken.

Den største banken, Bank of Cyprus, vil bli reorganisert og delvis sanert. Den nest største banken, Laiki Bank, blir avviklet.

Lang ventetid

De resterende 40 prosentene vil fortsatt gi rente, men kan ikke hentes ut før banken har klart å gjenvinne en viss stabilitet, noe som ifølge nyhetsbyrået AFP kan dreie seg om seks måneder.

På spørsmål om tapet for storkundene kan komme til å bli så stort som 60 prosent, svarer Mario Skandalis fra Bank of Cyprus til AFP:

— Det er mulig, men jeg vil si det er lite sannsynlig.

Tidligere har regjeringskilder på Kypros varslet at investorene risikerer å miste opptil 40 prosent av innskuddene på over 100.000 euro.