Kontrakten på 1,8 milliarder kroner, med det tyske rederiet SAL Shipping, er foreløpig betinget av styregodkjennelse hos partene, skriver Bergen Group i en børsmelding.

Fartøyet blir 175 meter langt og 32 meter bredt. Det skal leveres i april 2012 og kunne frakte last, legge kabel og senke store konstruksjoner ned på havbunnen, helt ned til 3000 meters dyp.

Det er bare ni dager siden Bergen Group offentliggjorde en annen stor kontrakt. Den er på 2,7 milliarder kroner og gjelder bygging av to fiskefartøy som begge skal leveres i 2011.