Morpols grunnlegger, polakken Jerzy Malek, selger alle sine aksjer i selskapet for 938 millioner kroner. Malek eier 48,5 prosent av aksjene, og Marine Harvest sier i en børsmelding at selskapet vil tilby resten av aksjonærene å selge til samme pris.

Morpol er børsnotert på Oslo Børs, og eier et lite oppdrettsselskap i Nord-Norge og et større oppdrettsselskap i Skottland. Men Morpol er først og fremst et foredlingsselskap, spesialisert på røkt laks. Foredlingsanlegget ligger i byen Ustka i Polen, med egen distribusjonssentraler i Tyskland og Frankrike.

— Morpols virksomhet og store utvalg av kvalitetsprodukter passer svært godt med Marine Harvests eksisterende prosesseringsvirksomhet og vår strategi for videreforedling. Morpol har sitt hovedmarked i Tyskland, men selger til totalt 39 land. Marine Harvest har i dag lite tilstedeværelse på røkte produkter i det tyske markedet. En fremtidig sammenslåing med Morpol vil således være svært komplementær til dagens Marine Harvest, sier konsernsjef Alf-Helge Aarskog i Marine Harvest i en børsmelding.

Regjeringen varslet i forrige uke at den vil foreslå å ta vekk grensen for hvor stort et oppdrettsselskap kan bli i Norge, etter at kontrollorganet ESA kom til at dagens grense på 25 prosent av oppdrettskonsesjonene er i strid med EØS-avtalen.

Kjøpet av Morpol berører ikke den grensen, fordi Morpols norske oppdrettsvirksomhet er liten. Etter kjøpet vil Marine Harvest eier cirka 23 prosent av oppdrettskonsesjonene, en økning på cirka ett prosentpoeng ifølge Kontali Analyse.

RØYKERI: Konsernsjef Alf-Helge Aarskog i Marine Harvest vil betale over 1,8 milliarder kroner for å få kloen i lakseforedlingsbedriften Morpol.