Det private helsemarkedet er for alvor i ferd med å bli big business. Teres Medical Group er siste skudd på stammen, og har ekspandert veldig siden oppstarten i februar 2007.

På to og et halvt år har Teres gått fra ingenting til å eie ti private sykehus og klinikker landet rundt. Oppkjøpene inkluderer blant annet Bergen Kirurgiske Sykehus og Klinikk Bergen.

Vil eie i tre til syv år

Bak Teres står det nordiske private equity-fondet FSN Capital Holding.

— Vi har investert en betydelig sum sammen med gründere og medeiere i bedriftene, sier Henrik Lisæth.

Han er styreleder i Teres og partner i FSN. Han er også bergenser og sønn av tidligere bergensordfører Henrik J. Lisæth.

Henrik Lisæth forteller at kapitalfondet har et perspektiv på tre til syv år på sin investering i Teres og det norske helsemarkedet. Deretter ønsker de å slippe nye eiere til, forhåpentlig etter å ha fått en pen gevinst på investeringen.

— Grunnlaget for å slå sykehusene sammen var i første rekke å skape et bredt kompetansenivå og medisinske utviklingsmuligheter for ansatte. Dernest begrenser man sårbarheten på mindre enheter ved å investere i for eksempel felles it-systemer og felles iso-sertifisering. Det høyner den faglige kvaliteten på den enkelte klinikk, sier Henrik Lisæth.

De tre andre store kjedene er Gjensidige-eide NIMI 24, Volvat-kjeden og Aleris. Volvat eies av den svenske helsekjeden Capio, som hadde en total omsetning på 13 milliarder kroner i 2008. Volvat Norge omsatte for 300 millioner.

Aleris er eid av svensker, også det et private equity-fond. Blant hovedeierne i dette fondet er Wallenberg-familien. I Norge er Aleris jevnstor med Volvat.

Landsdekkende

Teres-gruppen er nå representert i hele landet, noe som var målet for eierne i FSN Capital. Gruppen planlegger ytterligere vekst, men Lisæth vil ikke gå i detaljer på hva planene innebærer.

Han forteller dette om strategien for oppkjøp og vekst:

— Vi gjør selskapene større og mer lønnsomme ved å investere tid, ressurser og penger på å lage et trendskifte i selskapene. Vi øker innsatsen på forskning og utvikling og effektiviserer produksjonsprosesser. Vi ønsker å skape merverdi. Etter tre til syv år vil selskapene forhåpentlig ha blitt større og sterkere, opplyser Henrik Lisæth.

Lisæth tror det er gode muligheter i det private helsemarkedet i årene fremover.

— Jeg håper og tror at samspillet mellom privat og offentlig vil fortsette. Det er en fordel for alle parter at vi kan være et supplement på områder hvor det offentlige ønsker å øke samlet kapasitet, mener Lisæth.