Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS (SNSG) har inngått kontrakt med det danske rederiet Norden som ny partner for transport av kull fra Svalbard til kontinentet.

Kontrakten er inngått for fem år, og skipningene vil begynne i juli 2011.

Bergensrederiet Kristian Jebsens Rederi har tidligere forestått kullfrakten, og i 2007 ble en kontrakt som skulle vare til 2022 inngått mellom Jebsen-selskapet Polar Coal og Store Norske.

Store Norske sa imidlertid opp kontrakten etter at det ble kjent at avdøde skipsreder Atle Jebsen har overført nesten fire millioner kroner til tidligere Store Norske-sjef Robert Hermansen. Økokrim har på grunn av dette siktet både Kristian Jebsens Rederi og Hermansen for grov korrupsjon, en sak som fortsatt er under etterforskning.

Polar Coal KS har bestridt at kontraktsavviklingen er rettmessig, og tvisten mellom partene skulle etter planen vært avgjort ved voldgift i juni i år.

— Vi registrerer med noe forbauselse at SNSG i dag har inngått kontrakt med Norden for frakt av kull fra Svalbard. Dette griper inn i den samme kontrakten Polar Coal har med SNSG, og som partene har overlatt til en voldgiftsrett å avgjøre gyldigheten av. Det er voldgiftsretten som skal avgjøre om Polar Coal har rett til fortsatt å frakte kull iht den eksisterende avtalen, sier adm.dir, Åke Gregertsen.

Voldgiftssaken er berammet til uke 34 og 35 i år.

— SNSG foregriper derved den avgjørelse som de selv har avtalt skal avgjøres ved voldgiftsrett, sier Gregertsen.