Avtalen med AF Gruppen, Norges tredje største entreprenørkonsern, gjelder transport-, anleggs— og vedlikeholdstjenester i Svea. Den har en varighet på fem år, med opsjon på ytterligere to. Ansatte i Sveagruven som er tilknyttet disse tjenestene i dag, vil bli tilbudt ansettelse i AF Gruppen.

— Kontrakten omfatter transport av kull og vedlikehold av veier, flyplass og annen infrastruktur. Verdien er anslått til 600 millioner kroner, opplyser administrerende direktør Bjørn Arnestad i Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS.

Det var Leonard Nilsen & Sønner (LNS) som hadde den forrige Svea-kontrakten. De var en av to leverandører som sammen med tidligere kulldirektør Robert Hermansen ble siktet for grov korrupsjon i fjor høst. Både direktøren og styrelederen i Leonard Nilsen har trådt tilbake mens saken pågår.

Kontraktene Hermansen inngikk, ble tegnet for flere tiår av gangen uten at det statlige selskapet la dem ut på anbud. Økokrim mener også at de er priset uforståelig høyt og at Hermansen har fått lån og goder fra selskapet. LNS har i en egen rapport avvist at de har opptrådt lovstridig, og Hermansen avviser også beskyldningene.

Økokrim håper å avslutte etterforskningen og avgjøre om saken sendes til påtale i løpet av juni. (©NTB)