Stordalen og hans partnere i Sektor Fond I as legger litt over to milliarder kroner på bordet for å overta tre kjøpesenter fra DNB Liv, Oasen i Fyllingsdalen, Storbyen i Sarpsborg og Sjøsiden i Horten.

Stordalen startet sin karriere i næringslivet som kjøpesenterleder i Trondheim, men har de siste årene satset på hotell, før han i forrige måned gjorde comeback i kjøpesenterbransjen gjennom selskapet Sektor Holding, som eier nesten 50 prosent av Sektor Fond I as.

KJØPER: Petter Stordalen.

Samme med Varnerfamilien (som blant annet eier Dressmann) og Johan Johannessen (dagligvarekjedene i Norgesgruppen) lovet han i forrige måned å ta kampen opp med Olav Thon om å bli Norges kjøpesenterkonge.

— Jeg har ikke returnert til kjøpesenterbransjen for å sitte med luen i hånden, sa Stordalen til Aftenposten.

I en pressemelding kaller Sektor Holding kjøpet av Oasen en etterlengtet posisjon i Bergensmarkedetø.

— Her er det også igangsatt et stort utvidelsesprosjekt som skal stå ferdig primo 2014, og senteret vil etter utvidelsen ha en forventet årsomsetning på 1.2 milliarder kroner, og dermed bli ett av de største sentrene i vår portefølje, sier administrerende direktør i Sektor Eiendomsutvikling AS, Eirik Thrygg. Sektor Eiendomsutvikling er et driftsselskap, eid at Sekort Holding.

DNB Liv slipper ikke helt tak i Oasen, men går inn som eier at 10 prosent av aksjen i Sektor Fond I as.

Banken begrunner salget med to forhold, at budet var godt, og at nye regler om hvor mye egenkapital banken må ha gjør at banken velger å sitte med færre eiendommer enn før.