• FS00039724.jpg FOTO: ALESSIA PIERDOMENICO

Storbritannias sentralbank spår tunge tider

Bank of England forventer ingen vekst i år og sier det største hinderet for å få landets økonomi tilbake til hektene, er eurokrisen.