Mannen bak flyselskapet DAT (Danish Air Transport) gir ikkje opp den hardt prøvde Stord lufthamn. Jesper Rungholm gir avkall på subsidiane på Oslo-ruta, set inn eit større fly over Langfjella og planlegg ei ny rute mellom Stord og Molde.

— Dette er godt nytt for oss, seier lufthamnsjefen på Stord, Jan Morten Myklebust, som for 2012 må sjå nok eit raudt tal i rekneskapen – minus 3,4 millionar kroner.

— Det skuldast blant anna at vi brukte 4,2 millionar kroner på å kjøpa flytenester av DAT. Det slepp vi i år, i tillegg ser vi at passasjertala er i ferd med å ta seg opp att, seier Myklebust.

Flaug sjølv

Jesper Rungholm flaug sjølv sitt vesle privatfly frå Danmark til Stord tirsdag føremiddag for å fortelja om si optimistiske satsing på den beskjedne ruta som i fjor transporterte berre vel 20.000 passasjerar mellom Gardermoen og Stord lufthamn Sørstokken.

— Vi har ikkje tent pengar på ruta sidan vi overtok i 2009, og det hadde ikkje vore rett overfor lufthamnselskapet. Men med eit større fly frå 1.mars håpar vi på fleire passasjerar og overskot, seier Rungholm.

Offshoreaktiviteten på Stord er basisen for dei daglege Oslo-flygingane, med fulle fly mandagar og torsdagar. Det er på desse rutene DAT vil setja inn 66 seters turbojetfly i staden for dagens 46-seters.

— Vi vurderer også om vi i løpet av våren skal etablera eit rute- eller chartertilbod til Molde, seier Jesper Rungholm. Bakgrunnen er Kværner Stords mangeårige milliardkontrakt for utviding av Ormen Lange gassanlegg på Aukra vest for Molde.

Sutene ikkje over

Trass optimistisk satsting frå DAT si side, er dei økonomiske sutene ikkje over for Stord lufthamn sin del. Fjorårets søknad til eigarane Stord kommune (79 prosent) og Hordaland fylkeskommune (21 prosent) om i alt tre millionar kroner til auka eigenkapital står framleis ved lag, og er venta ferdigbehandla i mars.

Stord lufthamn Sørstokken blei etablert i 1985, og hadde trafikalt sitt beste år i 2006 med 69.000 passasjerar. Dei siste to åra er flyplassen opprusta for 12 millionar kroner, og er sikra årlege tilskot frå staten på i alt kring 18 millionar kroner.

I og med at flyplasselskapet ikkje lenger treng kjøpa ruter av DAT, har Sunnhordland Lufthavn AS fått godkjenning av styresmaktene for at Stord - Oslo-ruta ikkje treng lysast ut på anbod.

Sjefen flyr til Kabul

Det danske selskapet, etablert i 1989 av Jesper Rungholm og pilot-kona Kirsten, har blanda erfaring med norske anbodsutlysingar. I fjor fekk DAT tilslaget på fire Avinor-utlyste ruter i Nord-Noreg verd 200 millionar kroner, men konsesjonen måtte danskane levera frå seg etter klage frå Widerøe. I fjor tapte DAT dessutan for Widerøe etter å ha operert ruta mellom Bergen, Florø og Oslo i ni år.

— Widerøe, Avinor og Samferdsledepartementet er ein kombinasjon som ikkje er lett å konkurrera med, seier Jesper Rungholm, direktøren som framleis er aktiv bak flyspakane. Blant anna har han hatt mange nattflygingar til Afghanistans hovudstad Kabul på oppdrag for det danske forsvaret.

Danish Air Transport disponerer 20 fly, har over 300 tilsette og ein årsomsetnad på rundt 500 millionar kroner. Rungholm reknar med å transportera over ein halv million passasjerar i år. I Noreg har DAT flygingar frå Stavanger til Esbjerg, Billund, Skien, Rygge og Florø, mellom Rygge og Bergen, mellom Trondheim og Rygge, mellom Rygge og København, og mellom Stord og Oslo.