Det lille oljeselskapet med hovedkontor på Marineholmen har bestemt seg: Den første brønnen de selv skal være operatør for, skal bores i Norskehavet. Området ligger vest av Sandnessjøen, nordøst for Norne-feltet.

Borestart er planlagt i tredje kvartal 2011. Rocksource har leid inn riggen Borgland Dolphin til å gjøre jobben. Det er satt av rundt 30 dager til leteboring.

— Veldig optimistiske Det vil være første gang en letebrønn på norsk sokkel blir styrt av et selskap med hovedsete i Bergen.

— Vi er veldig optimistiske og tror vi vil gjøre betydelige kommersielle funn på norsk sokkel i løpet av de neste to årene, sier Trygve Pedersen, administrerende direktør i Rocksource.

Han anslår letekostnadene for den første Rocksource-drevne brønnen til å bli rundt 250 millioner kroner. Til gjengjeld kan gevinsten bli stor. Rocksource har tidligere anslått at det kan finnes ressurser opptil 425 millioner fat oljeekvivalenter i denne ene lisensen i Norskehavet.

I tillegg skal Rocksource være partner i fire andre letebrønner neste år, tre av dem på norsk sokkel.

Her vil Rocksource bore (artikkelen fortsetter under kartet):

50 prosent sjanse

Mens bare 20-25 prosent av letebrønner gir funn, mener Rocksource at de har plukket ut leteområder som alle har funnsannsynlighet på over 50 prosent. Nøkkelen er å bruke elektromagnetisme (EM) i tillegg til seismikk i leteprosessen.

Sensorer på havbunnen måler «ekkoet» fra elektromagnetiske signaler sendt ned i havbunnen. Det øker sjansene for å plukke ut de drivverdige olje— og gassreservoarene før boringen starter, mener Rocksource.

— Vi er det eneste selskapet som bruker elektromagnetisme konsekvent. Vi har egen kompetanse og egen software til å behandle disse dataene, sier Pedersen.

Før boringen starter i Norskehavet, skal Rocksource være partner i letebrønner blant annet på Breiflabb-feltet sørvest for Troll og på Norvarg-feltet i Barentshavet.

Dramatiske endringer

  • Fordi vi er et såpass lite selskap, vil suksess i hver av disse brønnene ha potensial til dramatisk å endre dette selskapet, sier Pedersen.

Rocksource startet opp i 2004 og har ekspandert kraftig de siste årene. Likevel er det foreløpig et lite oljeselskap med rundt 60 selskap.

— Alle som jobber her, har jobbet i store oljeselskap. Vi kan det der. Å jobbe i et lite selskap gir en annen type hverdag. Her kan hver enkelt ansatt påvirke selskapets utvikling, sier Pedersen.

Har ventet

Han innrømmer det kan se ut som et paradoks å bore etter mer olje i en tid hvor klimaendringer er satt så kraftig på dagsorden.

— Men i vår uoverskuelige fremtid finnes det ingen energiressurs som kan erstatte olje og gass fullt ut. Gass og olje fra norsk sokkel gir tilgang på rimelig energi, som også gir et bedre klimaregnskap enn mange alternativ, f eks kullkraft, som er mye mer forurensende. Så får vi bare håper at teknologiutvikling bidrar med ytterligere forbedringer på norsk sokkel, og ikke minst tilgang på alternative effektive energikilder på lang sikt.

Han forstår at investorer kan bli utålmodige, og at de helst hadde sett at selskapet skulle ha startet boring for lengst. De ekstra rundene med elektromagnetiske søk har utsatt borestarten, ifølge Pedersen.

— Det har vært riktig ikke å kaste oss over de første og beste brønnene vi har blitt tilbudt å delta i. Vi har sett altfor mange tørre brønner til at det hadde vært rett, sier han.

Det neste året vil for alvor avgjøre om Rocksource har skutt gullfuglen med sin EM-teknologi.

— Hvis vi klarer å endre funnsannsynligheten som vi tror vi gjør, vil det endre bransjen på global skala, tror Pedersen.

Tror du på nye oljeeventyr? Si din mening!