Offshore-divisjonen var lyspunktet i verftsgruppen som Magnus Stangeland har bygget opp, og der han fortsatt er styreformann. Denne divisjonen ga isolert eit driftsresultet på 162 millioner kroner, mot minus 65 millioner året før.

Utsettelser av flere store skipsprosjekter ga derimot negativt bidrag fra skipsbyggingsdivisjonen. Her ble driftsresultatet minus 44 millioner kroner, mot pluss 165 millioner i 2010.

Skriver ned goodwill

De rødeste tallene kommer imidlertid fra den nye divisjonen Bergen Group Services, som er et resultat av sammenslåing av de tidligere forretningsområdene Teknologi, Maritime Services og Business Development.

Selve driften i denne divisjonen gikk i pluss, men etter nedskrivninger på hele 167 millioner kroner av goodwill og merverdier, og ordinære avskrivninger på 17 millioner, endte likevel driftsresultatet for Services på minus 157 millioner kroner.

Liten dupp i offshore

Den store veksten innen offshore-divisjonen i fjor vil ikke bli videreført i 2012, melder konsernsjef Terje Arnesen. På lengre sikt venter han vekst som følge av nye feltutbygginger på de nye funnene som er gjort både i Barentshavet og i Nordsjøen, men på kort sikt varsler han en periode med noe lavere inntekter enn de siste kvartalene.

Bergen Groups driftsinntekter innen offshore ble i fjor nesten doblet, fra 877 til 1616 millioner kroner.

Mye å gjøre på BMV

Utrusningsaktiviteten vil derimot bli høy i 2012, med fire fartøy som skal fullføres. Disse har en samlet ordreverdi på 2,7 milliarder kroner. Ved BMV vil det bety mye arbeid og høyt tempo i andre og tredje kvartal, mens det på Fosen-verftet vil være full rulle ut året.

— Vi er nå på vei inn i en travel periode med høy aktivitet for hele skipsbyggingsdivisjonen, sier Arnesen.

Usikkerheten i verdensøkonomien har i det siste ført til nedgang i nye skipsbyggingskontrakter. Men både BMV og Fosen er involvert i pågående anbud, og Bergen Group-ledelsen vurderer den underliggende etterspørselen etter nybygg som gode.

Venter økt ordrebok

Ved utgangen av 4. kvartal 2011 hadde Bergen Group en ordrereserve på 4,5 milliarder kroner, sammenlignet med 5,8 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal 2010. Ordreboken er ventet å øke gjennom 2012, og så langt i første kvartal har Bergen Group allerede signert kontrakter med en samlet verdi på mer enn en milliard kroner.

Bergen Group 2011 2010
Driftsinntekter  3735 3339
Driftsresultat  -40 98
Resultat før skatt -109 2

* Alle tall i millioner kroner