— Vårt budsjett er et budsjett for fortsatt lav arbeidsledighet og fortsatt vekst i arbeidsplasser. Vi har hatt en fantastisk utvikling i private bedrifter de siste årene, og ligger an til å fortsette slik, sier Stoltenberg.

Han sier at bruken av oljepenger er i tråd med det regjeringen tidligere har uttalt

— Handlingsregelen går ut på å ta i bruk oljepenger på en forsvarlig måte. Det er et nøytralt budsjett vi legger fram, sier statsministeren.

Han mener folk flest vil få det godt neste år.

— Det store flertallet vil få mer å rutte med i 2012 enn de hadde i 2011. Det gjelder pensjonister, lønnstakere og de som får seg jobb. Det er en god utvikling for nordmenn, spesielt sammenlignet med andre land, sier Stoltenberg.