• Det norske strålevernets kritikk kan ikke betraktes som seriøs, sier Cindy Sage.

Hun er medredaktør av den uavhengige forskningsrapporten BioInitiative Report (2007) som Statens strålevern mener ikke tilfredsstiller kravene til vitenskapelig dokumentasjon.

Den 600 siders BioInitative-rapporten ble til fordi en gruppe forskere mente at rådende analyser av forskningsresultater er farget av at mange studier finansieres av teleindustrien, regjeringer og andre kilder som legger føring på tolkningene.

Rapporten har bidrag fra 14 forskere og har høstet anerkjennelse. Europa-parlamentet vedtok i september i år med 522 mot 16 stemmer å anbefale strengere grenser for eksponering for mobilstråling og uttrykte i vedtaket stor bekymring etter å ha lest BioInitiative-rapporten.

-Vi er stolte over at vi er en uavhengig gruppe og ingen har til nå greid å diskreditere oss. Vi brukte over 2000 relevante studier og bygger på den samme bevisbasen som Verdens helseorganisasjon. Vi publiserte rapporten på nettet for å gjøre den mer tilgjengelig, men flere artikler er publisert i fagtidsskrifter på grunnlag av vår dokumentasjon, sier Cindy Sage.