MELAND — LIGNING '00 - FORMUETOPPEN

Stokke Helge Martin (52) 32.157.000

Larsen Terje (53) 17.296.000

Solberg Svein Magne (51) 6.896.000

Vågenes Bjørn Johnny (43) 6.890.000

Eldøy Jostein (56) 6.299.000

Hagen Bjørn (70) 6.255.000

Ektvedt Inger Johanne (58) 4.307.000

Walde Åge (53) 4.031.000

Dale Linda (30) 3.552.000

Grønhaug Terje (54) 3.252.000

Kleivane Trond-Egil (42) 3.098.000

Simonsen Simon (66) 2.929.000

Gripsgård Reidar (48) 2.529.000

Torvund Kjell Normann (54) 2.296.000

Håtuft Kåre (73) 2.247.000

Valde Arne Martin (55) 2.100.000

Bruknapp Arne (56) 2.055.000

Robberstad Bjarne (36) 2.040.000

Skauge Karen Hagen (41) 2.036.000

Ektvedt Roar (60) 1.864.000

Gaustad Otto Magne (66) 1.733.000