• Bygningen eies av Berstadhuset ANS. Selskapet eies igjen i dag 50 prosent av J. Berstad Eiendom AS (Rolf Westfal-Larsen) og 50 prosent av selskapet AS Liberty (Vidar Broder Lund).
  • I 1916 startet bybrannen fra Berstadhuset. I 1922 ble det bygget et nytt Berstadhus, som det første huset som ble bygget opp etter bybrannen
  • Huset fikk sin nåværende form i 1938.