Livselskapet Vital fikk et resultat før skatt på 1133 millioner kroner etter tredje kvartal. Det er 598 millioner kroner bedre enn tredje kvartal i fjor. Premieinntektene etter tre kvartal var på 16.575 millioner kroner, en svak nedgang fra samme periode i fjor.

Forvaltningskapitalen økte med 5,3 prosent og nå forvalter Vital 245 milliarder kroner for liv— og pensjonskunder.

— Selv om pensjonsreformen trer i kraft fra nyttår, sier syv av ti nordmenn at de ikke vet hvordan endringene i reformen vil påvirke pensjonen deres. En viktig oppgave for Vital er å sette fokus på de utfordringene og mulighetene som reformen gir, og være en aktiv samarbeidspartner for både bedrifter og enkeltpersoner i pensjonsspørsmål, sier administrerende direktør Tom Rathke.

Vital-eier DnB Nor leverte bedre enn ventet i årets tredje kvartal. Resultatet før skatt endte på 4157 millioner kroner, en bedring på 50 prosent fra samme periode i fjor.

Renteinntektene i kvartalet var på 14.803 millioner kroner. Totalt har bankkonsernet hittil i år hatt renteinntekter på 41.740 millioner kroner, og samlet resultat før skatt i årets ni første måneder på 8778 millioner kroner.