Styrking av den norske kronen har gitt selskapet en urealisert valutagevinst på 52 millioner kroner.

Ifølge selskapet var siste del av kvartalet vært preget av gode laksepriser.

Redusert produksjon av laks globalt for første gang, har mer enn kompensert for nedgangen i etterspørselen som følge av den globale resesjonen. Omsetningen gikk ned 19% fra i fjor til i år. Dette skyldes

vesentlig lavere slaktevolum, som gikk ned med 33%, mens prisveksten i kvartalet var på 15%.