På verdensbasis blir 100 millioner personer overvåket på arbeidplassen, ifølge en undersøkelse i forbindelse med amerikanske Privacy Foundations Workplace Surveillance Project. Dette utgjør om lag 27 prosent av arbeidsstokken som har tilgang til nettet på jobben, skriver CNet News.Opp til 14 milloner amerikanere er blant ofrene. 40 millioner personer har tilgang til internett på jobben i USA.— Overvåking av ansatte, målt ved programvaresalg, har økt dobbelt så raskt som veksten i antall ansatte med nettaksess de siste årene, uttaler Privacy Foundation.Studien er basert på finansielle rapporter fra selskaper som selger programvare som lar arbeidsgivere overvåke ansatte. De mest populære programvarepakkene er Websense og MIMEsweeper. Blant selskapene som snikkikker på de ansatte er 20th Century Fox, Nike, Duracell, Barclays, Texaco, American Express og det amerikanske forsvaret, ifølge organisasjonen.Fallende priser på programvaren er hovedgrunnen til økt salg av overvåkningsverktøy. (Origo)