I første kvartal landet resultatet på vel seks millioner i pluss. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var nesten en million i minus.

Ifølge administrerende direktør Svein Erik Buck skyldes den sterke resultatfremgangen i de første tre månedene av året både økt rentenetto og redusert kostnadsnivå. I tillegg kunne selskapet tilbakeføre tidligere nedskrivninger på verdipapirer som i hovedsak er bankobligasjoner. Ser man bort fra resultatet fra verdipapirer var det resultatfremgang på 61 prosent.

Rentenettoen ble 6,8 millioner kroner, mot 5,6 millioner i første kvartal 2008.

Tilbakeføringen av nedskrevne verdipapirer beløp seg til 1,8 millioner, mot en nedskrivning på 3,6 millioner.

Selskapet har siden starten i 1998 ikke hatt tap på utlån. Misligholdte utlån ble i første kvartal i år 38 millioner, mot 46 på samme tid i fjor.

Eiendomskreditt AS har totalt utlån på 2.773 millioner kroner, tre prosent lavere enn året før. Forvaltningskapitalen ligger på 3.490 millioner, en økning fra 3.336 millioner.

Økningen skyldes alt vesentlig økte likviditetsreserver.