Norske Stepstone har seiret i en viktig prinsippavgjørelse i tysk rett vedrørende lenking av nettsider. Selskapet stevnet danske Ofir.com for ulovlig lenking til Stepstones nettsted og fikk en midlertidig forføyning av retten. Stepstone hevder lenkingen svekket selskapets varemerke med henvisning til at den gikk direkte til undersider og oppføringer og ikke selskapets hjemmeside. En endelig avgjørelse fra tysk domstol kommer først opp i februar.

Avgjørelsen er av de første som bygger på EUs nye lovverk for opphavsrett. Saken har stor innvirkning på hvordan rettsvesenet i andre europeiske land forholder seg til systematisk lenking fra eksterne aktører, mener eksperter. Ofir konkurrerer med Stepstone i Danmark, Frankrike, Tyskland og Storbritannia og har allerede fjernet lenkene til konkurrentens jobboppføringer.

EUs nye regelverk skal blant annet beskytte databaser og systemer fra utilbørlig utnyttelse fra utenforstående aktører, hevder Stepstones advokat Adrian Laby.

— Det er selvfølgelig ikke alle nettlenker som er ulovlige, da kollapser internett. Men europeiske domstoler har kraft til å stoppe lenker der den er skadelig for nettstedet. Jeg venter flere slike saker, sier Adrian Laby som jobber i advokatfirmaet Osborne Clark.(Origo)