Flere har i sommer reagert på stellet av gravplassene i Bergen. Gresset gror høyt, mens ugress får spre seg mellom gravene.

— Vi er klar over at vedlikeholdet av kirkegårdene ligger på et lavere nivå enn ønskelig, sier Bjarne Lien i Bergen kirkelige fellesråd. Han leder avdelingen som har ansvaret for vedlikeholdet. Han rår over 33 personer som skal slå gress og holde de 27 gravplassene i orden.

Ikke bare gress

Men gartnerne har mer å gjøre enn å slå gress. Pårørende kan betale fellesrådet for stell av graver. I dag er det 10.000 bergensere som abonnerer på denne tjenesten. Bergen kirkelige fellesråd har tilbudt denne tjenesten siden 1970-tallet.

«Vi tilbyr to eller flere beplantninger årlig, buketter, kranser m.v. på merkedager, vask og oppretting av gravminner og vedlikehold og opprustning av gravsteder», står det på fellesrådets nettside. En stellavtale koster 1320 kroner i året. Mot litt ekstra betaling kan man også få planting av påskeliljer og lyng når årstiden er riktig.

Uten sommerhjelp

— Nå begynner vi å bli ferdige med plantingen i denne omgang, og kan sette flere folk i sving med gressklipperne, sier Lien.

- Er det slik at gravstellet som folk betaler for, hindrer at gresset blir klippet?

— Ja, vi har ikke nok ressurser til å få gjort alt. På grunn av budsjettkutt kan vi heller ikke ta inn så mye sommerhjelp vi kunne hatt bruk for, sier Lien.

Han mener det arbeidet som folk betaler for, må gjøres først.

Neste år?

Denne våren er det ekstra ille fordi annet arbeid som er skjøvet på, også må tas.

— Det gjelder sletting av graver, reparasjoner av vannposter og annet, kosting av veier, utskifting av gamle bosspann, forteller Lien.

- Blir det bedre til neste år?

— Det håper jeg. Om vi får en mild og lang høst, skal vi få gjort mye for å gjøre driften mer rasjonell, lover Lien i Bergen kirkelige fellesråd.

Hva synes du om vedlikeholdet på gravplassene? Si din mening.