Askøy kommune har meldt sin interesse for å overta steinmassene fra utsprengningen av Vatlestraumen.

Et av de alvorligste forlisene i Norge i fredstid skjedde her 19. januar 2004. Lasteskipet Rocknes gikk rundt etter å ha truffet en umerket grunne. 18 mennesker omkom.

Ville dumpe steinen

Siden den gang er det blitt vedtatt å gjøre Vatlestraumen dypere. Kystverket har fått ansvaret for å fjerne totalt 120.000 kubikkmeter masse fra bunnen.

Arbeidet skal ut på anbud. Kystverket anslår kostnadene til å bli fra 50 til 80 millioner kroner.

Planen var å dumpe massene på dypt vann i Grimstadfjorden.

— Men vi ser helst at noen kan gjøre nytte av dem, sier prosjektleder Jann Eliassen i Kystverket til bt.no.

Vil bygge kai og molo Askøy kommune har bedt om å få overta steinmassene, opplyser fagsjef Ove Vonheim i kommunens eiendomsavdeling.

— Vi ønsker å få det litt romsligere og samtidig forbedre havneforholdene, sier Vonheim.

Kommunen ser for seg både mer kaiplass og moloer i Kleppestø.

— Det gir oss utrolige muligheter til å forme strandlinjen. Vi kan lage all slags kaikonstruksjoner ved å fylle opp med stein til fire meter under havnivå. Steinmassene tilsvarer to fotballbaner med ti meters dybde, sier Vonheim.

Den nye kaien skal kunne gi plass både til småbåter og til hurtigbåten til Bergen.

— Det er klart mer samfunnsøkonomisk å benytte steinen i Kleppestø enn å dumpe den på dypt vann, sier Vonheim.

Kommunen får overta steinen vederlagsfritt.

Frikjente staten

Grunnen i Vatlestraumen var ikke merket da Rocknes traff den i 2004, selv om Sjøkartverket hadde oppdaget den flere år tidligere. Dette faktum har ført til rettssaker om ansvarsplassering etter ulykken.

I januar i år ble staten frikjent etter at 13 forsikringsselskaper hadde saksøkt for 580 millioner kroner. Grunnlaget for søksmålet var at Kystverket ikke hadde avmerket grunnen utenfor Revskolten fyr i Vatlestraumen.

Saken ankes nå til Høyesterett.