I Apeltunvassdraget har Steinerskolen på Skjold i samarbeid med Uni research og Bergen sportsfiskere i flere år drevet med rensing og restaurering av leveområdene for sjøørreten. Lagunen kjøpesenter har siden 2013 vært med som sponsor av prosjektet.

Tirsdag fikk de storfint besøk av statssekretæren i Nærings— og fiskeridepartementet, Amund Drønen Ringdal.

Sjøørreten luseangrepet

I forrige uke slo Havforskningsinstituttet alarm om lakselussituasjonen på Vestlandet. Det er spesielt sjøørreten som er rammet.

Dette var imidlertid ikke nyheter for lærer Reidar Staalesen og de andre frivillige som gjennom flere år har jobbet for å redde ørreten i Apeltunvassdraget.

Allerede i midten av juni oppdaget de at en del av ørreten som hadde forlatt elven som smolt, hadde kommet tilbake med store forekomster av lus.

— Vi fant fisk med opp til 606 lus på seg. De skulle ikke engang ha vært i elven nå, men kom tilbake for å vaske av seg lusen, sier Staalesen.

Lakselus trives ikke i ferskvann, og derfor er det flere større ørrett i vassdraget enn normalt for årstiden.

— Dette er en klar indikasjon på at det er mye lus, sier Staalesen.

Måtte forsvare vekst

— Da departementet fikk bekymringsmelding fra Staalesen, bestemte øverste politiske ledelse at de ville se på dette med egne øyne, sier avdelingsdirektør Yngve Torgersen i departementet.

Han var selv med Ringdal til Bergen i formiddag.

Austevolling og statssekretær Amund Drønen Ringdal fikk beskjed om det høye forekomstene av lakselus omtrent samtidig som de sendte ut et nytt forslag på høring for strengere regler for lakselus i oppdrettsanlegg. Gulroten i forslaget er imidlertid en vekst på fem prosent i konsesjonen, noe flere av de fremmøtte i går var kritisk til.

— I forslaget ligger det at hvis du tar i mot tilbudet om vekst, må hele anlegget oppfylle de nye, strengere kravene til antall lus per fisk, og håndtering av lusetrusselen, sier Ringdal.

Flere av de frivillige i prosjektet hadde møtt opp i sommersolen for å høre hva statssekretæren hadde å komme med. Mange var kritisk til at vekst i næringen kan løse noe som helst, før man har kontroll på luseproblemet.

- Viktig å se med egne øyne

Ifølge statssekretæren, vil antall lakselus i hele landet teorestisk sett falle med 30 prosent, selv med en fem prosent vekst, på grunn av de strenge kravene.

— Dette regnestykket får ikke jeg til å gå opp. Jeg tror ikke vi får kontroll på denne situasjonen med å øke antall laks som igjen er verter for denne lusen, sier Reidar Staalesen.

Han er likevel fornøyd med besøket.

— Det er veldig bra at de kommer og det er et signal på at de tar oss seriøst, sier han.

Statssekretæren var også godt fornøyd.

— Det er viktig for oss å se dette med egne øyne. Vi skal legge frem en ny stortingsmelding om vekst i oppdrettsnæringen til neste år, og da er det viktig å adressere luseproblematikken skikkelig, sier Ringdal.

SKULLE IKKE VÆRT HER: Ørret på denne størrelsen skulle ikke vært tilbake i Apeltunvassdraget før senere i sommer. I år er den tilbake tidligere for å vaske av seg lakselus.
Roar Christiansen