• I og med at prosjektet er blitt så mye dyrere enn forutsatt. kan det være et reelt alternativ å avvikle det. Det skriver statsråd Tora Aasland i et brev til Stortinget, om den omstridte dykkerutdanningen ved Høgskolen i Bergen.

Som BT har avdekket har den planlagte klokkedykkerutdanningen i Bergen blitt et kostnadssluk, som ingen ser noen ende på. 70 millioner er investert til nå, uten at man er kommet i gang. I slutten av mai skrev HiB-styret et brev til Kunnskapsdepartementet og ba om 40 millioner ekstra, for å kunne fullføre forberedelsene til prosjektet. Samtidig skrev Gjermund Hagesæter (Frp) et brev til statsråden for forskning og høyere utdanning. Nå foreligger svarene. Det er ikke lystig lesing for dykkerentusiastene i Bergen.

33,6 millioner

Statsråd Aasland gjør det klart at staten ikke er villig til å punge ut stort mer, nå forventer hun drahjelp fra andre.

— Dersom prosjektet skal realiseres, forventer jeg at oljeselskapene bidrar med en stor del av finansieringen, skriver hun i brevet til Stortinget. Til BT den 7 juni sa Statoil-direktør Bjørn Kåre Viken at det er uaktuelt for dem å spytte i mer til metningsdykkerprosjektet i Bergen. - Vi mener det er statens oppgave å sørge for denne utdannelsen, sa han.

Ifølge brevet fra departementet har Statoil til nå brukt 33,6 millioner, mens staten har tatt resten.

Alt ble for dyrt

Forberedelsene til klokkedykkerutdanningen har altså kostet 70 millioner, uten at man er kommet i gang. Årsaken er først og fremst den innkjøpte lekteren, som skal utrustes med moderne dykkerteknologi. Statsråd Aasland forklarer slik for Stortinget årsakene til sprekken:

— Kostnadsøkningen beror på en rekke faktorer. Dette gjelder særlig den internasjonale markedssituasjonen, som har vært preget av stor etterspørsel og begrenset kapasitet. Dette har drevet leverandørenes priser opp vesentlig. Samtidig har det vært mangelfulle kravspesifikasjoner overfor leverandørene til prosjektet.

Avgjøres i oktober

Tora Aasland vil ikke sette kroken på døren for prosjektet i dag. Hun utsetter den endelige beslutningen til statsbudsjettet for 2012, som legges frem tidlig i oktober. Da vil hun komme tilbake til Stortinget med en nærmere orientering om status og fremdrift, som hun skriver.

Frem til da vil departementet gå i dialog med oljeselskapene og Høgskolen i Bergen for å kartlegge alternativer for å sluttføre prosjektet, inkludert nye finansieringsbehov. Når det gjelder selve opphavet til synden, lekteren "Storskarven" ved kai på Laksevåg, skriver Aasland:

— Dersom prosjektet skal avsluttes vil lekteren enten kunne brukes av HiB til den ordinære dykkerutdanningen eller den kan avhendes.

Si din mening i kommentarfeltet under!