Statsadvokaten i Hordaland tok onsdag ut tiltale mot Odd Drevland for bl.a. grovt underslag, grovt bedrageri og dokumentfalsk. Ifølge tiltalen har den tidligere advokaten tatt tilsammen 2,9 millioner kroner som var klientmidler tilhørende to bedrifter og ett dødsbo.

Lovbruddene skal ha skjedd fra sommeren 2003 og frem til november 2011.

— Fellestrekk for punktene i tiltalen er urettmessig behandling av betrodde klientmidler, sier statsadvokat Benedikte Høgseth ved Hordaland statsadvokater, som har tatt ut tiltalen mot Drevland.

Uklart motiv

Hun forteller at de groveste punktene i tiltalen, som gjelder grovt underslag og grovt bedrageri, har en strafferamme på inntil seks års fengsel.

- Hva mener dere er motivet for underslagene?

— Det har vi ingen formening om. Vi konstaterer bare at disse pengene er urettmessig forføyet over, sier Høgseth.

- Hva har pengene gått til?

— Vi kan ikke si hva de konkret har gått til. Det er tilstrekkelig å vise at det ikke har noe med klienten å gjøre. Pengene er gått ut fra klientkontoer og er i de fleste tilfeller overført til en driftskonto, sier Høgseth.

Straffesak ikke berammet

Straffesaken er så langt ikke berammet, men dette vil trolig avgjøres i løpet av kort tid. Høgseth antyder at saken trolig ikke vil gå over mer enn en uke.

Det skal være en del ventetid på straffesaker for Bergen tingrett.

— Men jeg legger til grunn at denne kommer opp i løpet av neste år, sier statsadvokaten.

Sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy sier at saken kan bli berammet allerede før jul.

Odd Arild Drevland er gift med bergensordfører Trude Drevland. Odd Drevlands forsvarer Per Magne Kristiansen er onsdag opptatt i en rettssak.

TILTALT: Odd Drevland
Silje Katrine Robinson (arkiv)