— Situasjonen med brønn C-06 på Gullfaks C-plattforma i Nordsjøen var ei alvorleg hending med eit stort risikopotensial. Det er viktig at vi tek lærdom av dette, seier Øystein Michelsen, konserndirektør for Undersøking og produksjon Norge i ei pressemelding.

Granskinga peika på manglar i samband med risikohandtering og manglane etterleving av eigen krav til planlegging og gjennomføring av boreoperasjon

Les meir her!