— Vi vurderer løpende sikkerhetssituasjonen ved alle våre anlegg, men gir ikke ut våre sikkerhetsvurderinger eller hvilke tiltak vi setter i verk, sier informasjonssjef Bård Glad Pedersen i Statoil.

Han begrunner mangelen på informasjon om trusselsituasjon og sikkerhetstiltak nettopp med hensynet til sikkerheten. Poenget er å ikke informere eventuelle angripere om hvilke sikkerhetstiltak de vil møte.

Men Glad Pedersen bekrefter at gassanlegget hadde militær bevoktning, men sier ikke hvor omfattende det er.

— Det er et militært vakthold her ved In Aménas, også når det gjelder transport ut og inn av anlegget, sier han.

Statoil hadde 17 ansatte ved anlegget da angrepet kom. 13 av dem er norske, tre er lokale og en er kanadier.

Fire av de Statoil-ansatte er i sikkerhet i en militærleir i nærheten. Noen av de 13 gjenværende er ifølge Glad Pedersen i en gisselsituasjon «som også omfatter Statoil-medarbeidere». To Statoil-ansatte er lettere skadet. Glad Pedersen vil ikke svare på hvordan de ulike nasjonalitetene blant de Statoil-ansatte er fordelt.

Ifølge Glad Pedersen er det for tidlig å si noe om hva som skal skje etter at angrepet er over.

— Vi har opprettet kontakt med pårørende. De er i en ekstrem situasjon, og vi gjør det vi kan for å følge dem opp og holde dem orientert, sier han.