Lavere priser på olje og naturgass er hovedårsaken til at Statoils resultat for tredje kvartal er sterkt svekket, sammenlignet med samme periode i fjor.

Resultatet før skatt er på 31,5 milliarder kroner – sammenlignet med 37,3 milliarder for samme periode i fjor.

Lav oljepris gjennom kvartalet oppgis som hovedårsaken til resultatsvikten. Resultatet er omtrent som forventet av markedet, men driftsresultatet er noe lavere enn analytikerne hadde regnet med.

Fornøyd Lund Statoil leverte et driftsresultat på 28,2 milliarder kroner, mot 47 milliarder kroner på samme tid i fjor. Omsetningen er også kraftig redusert. Mens oljeselskapet omsatte for 174,5 milliarder kroner i tredje kvartal i fjor, var tilsvarende tall for samme periode i år 123 milliarder kroner.

Likevel sier Statoils konsernsjef Helge Lund at han er fornøyd.

— Statoil leverer solide økonomiske og driftsmessige resultater og opprettholder et høyt aktivitetsnivå både i Norge og internasjonalt, sier Lund.

Han viser til at egenproduksjonen har økt til 1,87 millioner fat oljeekvivalenter per dag, som tilsvarer en økning på 8 prosent fra tredje kvartal 2008. Virksomheten utenfor Norge bidro med 500.000 fat oljeekvivalenter per dag.

Forsiktighet - Selv om det er tegn til bedring i den globale økonomien, er ikke bedriftenes investeringer, sysselsetting og privat forbruk tilbake på samme nivå, sier Lund, som mener det fortsatt er behov for forsiktighet.

Han sier at Statoil fortsatt vil ha stor oppmerksomhet på kostnader. Selskapet har fremdeles fleksibilitet til å justere aktiviteten etter svingningene i den økonomiske situasjonen.

Den dramatiske nedgangen i Statoils driftsresultat, fra 47 milliarder kroner til 28,2 milliarder kroner, skyldes lavere priser på olje og gass, opplyser selskapet. Dette er også den viktigste årsaken til svikten i driftsresultatet de ni første månedene i år. Justert driftsresultat de ni første månedene i år viser en nedgang på 40 prosent.

Mindre fett

Så fett er det heller ikke for Statoil-aksjonærene som det en gang var: Avkastningen per aksje basert på resultatet i tredje kvartal er 3,50 kroner, mot 12,95 kroner i samme kvartal for ett år siden.

Statoil opplyser at selskapet vil fortsette med en høy aktivitet innenfor leteboring, men at nivået i 2009 likevel har vært noe lavere enn i 2008. Selskapet forventer å fullføre 70 lete- og avgrensningsbrønner i 2009.

Selskapet forventer fortsatt ustabile priser på olje og gass.