— Vi er godt fornøyd med handelen, sier kommunikasjonssjef i TrønderEnergi, Ole Jørgen Frostad.

Han sier til Stavanger Aftenblad at han av forretningsmessige hensyn ikke vil si noe om hva selskapet har betalt Statoil for prosjektet.

Det var fredag at TrønderEnergi signerte avtalen om å kjøpe Statoils 50 prosents andel i Sarepta Energi, som er Statoils vindkraftprosjekter i Midt-Norge.

De andre 50 prosentene i Sarepta eies av NTE (Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk). NTE har to måneders forkjøpsrett på aksjene.

Vindparken i Ytre Vikna skal produsere 90 MGW. Det betyr 30–40 vindmøller, ifølge Frostad i TrønderEnegri.

Statoil har også signert en avtale om salg av vindkraftprosjektene i Finnmark til Finnmark Kraft AS.