• GULLFAKS A: Oljefeltet Gullfaks ligger i Tampenområdet i den nordlige del av Nordsjøen. Produksjonsstart var 4. november 1989. FOTO: SCANPIX

Statoil selger feltandeler til god pris

Statoil selger seg ned i felt og frigjør penger for nye investeringer. Analytikere er enige om at nesten 16 milliarder er en bra pris for eierandelene.