• Statoils strategi og forretningside er ikke bærekraftig i det lange løp.