Konsulentselskapet Terne AS, Mongstad Elektro Olje & Gass AS og Mongstad Elektro Industri & Energi AS, alle hjemmehørende på Mongstad-området, har fått merke Statoils økonomiske raffineriutfordringer på kroppen.

I disse dager fusjonerer selskapene med Voith Industrial Services.

Ferske tall viser at Terne AS de ni første månedene i fjor hadde en omsetning på 29 millioner kroner, mot hele 236 millioner for 2010.

— Den sterke nedgangen skyldes i all hovedsak færre oppdrag for Statoil Mongstad, sier daglig leder Olav Enes i Terne. Han legger til at selskapet i fjor la om til såkalt avvikende regnskapsår, og at de to siste års regnskaper derfor ikke er helt sammenliknbare.

Bratt nedover

Enes legger likevel ikke skjul på at aktiviteten i fjor nærmest stupte i forhold til de foregående år.

— Vi hadde tre år med over 200 millioner i omsetning, men er nå tilbake på nivået fra starten i 2006, da vi budsjetterte med en årlig omsetning på 50 millioner kroner, sier han.

Konsulent- og ingeniørselskapet har i dag to ansatte, og alt prosjektarbeid er basert på kontrakter med leverandører i oljebransjen.

De nye eierne – Voith Industrial Services – har hovedbase i Heidenheim i Tyskland, og er én av Voith-konsernets fire divisjoner. I 2010 omsatte konsernet for over 40 milliarder kroner og har ca. 40.000 ansatte i mer enn 50 land.

Reduserer staben

Mongstad Elektro (ME) Olje & Gass har måttet omorganisere kraftig etter at oppdragene med vedlikehold fra Statoils kjernevirksomhet er blitt sterkt redusert.

— På et par år har vi måttet redusere staben fra 70 til 38 medarbeidere, sier Richard Cornell, som er daglig leder i ME Olje & Gass.

Til tross for nedgang i omsetningen de siste to årene, har selskapet samtidig klart å redusere driftskostnadene og kom i fjor ut med et resultat på i underkant av fire millioner kroner, etter en omsetning på ca. 50 millioner.

Cornell har stor tro på at sammenslåingen med de andre selskapene vil styrke mulighetene for å kapre seg nye markeder innen olje- og gassvirksomheten.

- Gir nye muligheter

Det er veteranen Olav Enes som har fått oppdraget med å gjennomføre fusjonen. I tillegg til å være sjef i Terne AS, er han nyansatt administrerende direktør i Voith Industrial Services AS, som trolig får Norge med i navnet når fusjonen er sluttført. Papirene ble registrert i Brønnøysundregistrene for få dager siden.

- Hva er hovedgrunnen til at dere fusjonerer?

— Vi blir del av et stort internasjonalt konsern, som åpner opp for nye markedsmuligheter. Dessuten vil Terne og de to ME-selskapene stå sterkere som én enhet – sammen med ballasten Voith gir oss, sier Enes. Han er i dag øverste sjef også for de to Mongstad Elektro-selskapene som er med i fusjonen.

Mister ikke troen

Sammenslåingen fører ikke til at Mongstad Elektro og Terne blir visket bort som selskapsnavn for godt.

— Selv om firmanavnet er tysk, ønsker vi å bringe med oss eksisterende navn i forhold til profilering og ytterligere eksponering, sier Olav Enes.

Tror du gullalderen på Mongstad er over for godt? - Nei, det tror jeg definitivt ikke. Jeg har vært i denne businessen så lenge at jeg vet det går i bølgedaler. For 12 år siden opplevde vi for eksempel også en skikkelig nedtur.

Informasjonssjef Morten Eek i Statoil sier det totale aktivitetsnivået på Mongstad er betydelig lavere som følge av den krevende økonomiske situasjonen for raffineriet.

— Det igjen gjør at situasjonen for Mongstad-raffineriet også får konsekvenser for leverandørindustrien, sier Eek.

GJØR GREP: Oppdragene med vedlikeholdsarbeid for Statoil Mongstad blir stadig færre. Nå slår flere underleverandører seg sammen til et nytt selskap og får drahjelp av den tyske giganten Voith. - Det gir oss muligheter til ta nye markedsområder, sier Olav Enes, som styrer fusjonen. ARKIVFOTO: TOR HØVIK